Auktorisation/medlemskap

Täby Lås är en Auktoriserad Låsmästare och medlem av Sveriges Lås och säkerhetsleverantörers Riksförbund.  Flera av våra medarbetare är innehavare av gesällbrev och mästarbrev.

Medlemskapen kräver att medlemmar kontinuerligt utbildar sin personal och utvecklas inom yrket. Organisationerna tillhandahåller ett antal kurser för anställda inom medlemsföretagen.