• I nästan 60 år har vi på Täby Danderyd Lås installerat lås hos myndigheter, kommuner, företag samt privatpersoner. Vi har välutbildad personal som är mån om både miljö och kvalité.

  Läs mer här

Om oss på Täby Danderyd Lås AB

Täby Lås grundades 1954 och har funnits i samma lokaler på Näsbydalsvägen 9 i Täby sedan 1965  men vi har nu flyttat till ett eget hus på Ellagårdsvägen 1 i Täby. Vi är idag 14 anställda och utför samtliga uppdrag inom säkerhetsbranschen. Företaget har välutbildad personal och en maskinpark som gör att vi kan möte våra kunders efterfrågan på ett kostnadseffektivt sätt med hög servicegrad.

Kunder/referenser

Täby Lås har sedan nästan 60 år installerat lås hos myndigheter, kommuner, företag samt privatpersoner i Storstockholm. Pga. sekretess kan vi dock ej lämna referensobjekt.

Miljö och kvalité

Vi är måna om miljön och kvalité. Därför har vi implementerat miljö- och kvalitetssystem inom företaget.

Miljösystem

Vi skall i första hand installera och sälja produkter från leverantörer som har en miljöpolicy. I vårt affärsmässiga agerande skall vi anpassa vår verksamhet inte enbart till tekniskt möjliga och mest ekonomiskt lönsamma lösningar, utan även ta hänsyn till det vad som är ekologiskt fördelaktigt. Vår hänsyn till miljöfaktorer i vårt agerande är en viktig konkurrensfaktor.

Vi skall ha en långsiktig miljöplanering och aktivt arbeta för att utveckla och implementera miljöfrågor inom vårt verksamhetsområde. Övergripande ansvar för miljöfrågor har företagets ledningsgrupp.

Våra öppettider är:

Täby Danderyd Lås Täby
Måndag – Torsdag 8-17
Fredag 8-15

Täby Danderyd Lås Danderyd
Måndag – Torsdag 8-17
Fredag 8-15
Lunchstängt 11-12

Täby Danderyd Lås Vallentuna
Måndag – Fredag 8-12

Kvalitetssystem

Vår verksamhet är i huvudsak uppbyggd på kvalitetssäkring:

 • Kvalitetssäkring för oss innebär att leverera och installera rätt produkt på ett korrekt sätt enligt överenskommen tidpunkt.
 • Med rätt produkter och för oss är det en fråga om att uppfylla krav som ställs på oss som en auktoriserad låssmed och säkerhetscenter.
 • Installera rätt tillgodoser vi genom att kontinuerligt utbilda våra låsmontörer.
 • Rätt produkt för ändamålet är ett resultat av önskemål från kund eller förslag från oss beträffande vilken produkt vi anser vara mest lämplig. Vi uppdaterar oss kontinuerligt inom säkerhetsmarknaden för att kunna erbjuda produkter med den säkerhet som kund önskar.
 • Överenskommelse av tid för installation uppnås genom administrativ inplanering av bokningar.

För att säkerställa vår kvalitetspolicy har vi:

 • Lagerhållning av de produkter vi kontinuerligt säljer för att minska ledtider för våra kunder vid leveranser.
 • Effektivisera organisationen med hjälp av moderna datasystem och utrustning för tillverkning av våra produkter.
 • Kontinuerligt utbilda vår personal inom nya låssystem och uppdatera varandra med nya erfarenheter för att mer effektivt utföra våra uppdrag.
 • Kontrollera årligen kundernas tillfredsställelse med vårt arbete genom marknadsundersökning och därmed internt kunna betygsätta vår verksamhet.
 • För att ytterligare förbättra vårt kvalitetssystem är bolaget i färd med att implementera ISO kvalitetssystem inom företaget. Detta beräknas vara färdigt och validerat under våren 2003.

Rutiner för hantering och rättelse av klagomål

Vid inkomna klagomål skall om klagomål är inkommit skriftligen läggas samman med internt rapport som behandlar klagomål. I rapport skall anges tidpunkt för inkommit klagomål, uppgiftslämnare, vad klagomål avser och eventuell kompensation som klagande yrkar på. För fall klagomål är inlämnat per telefon skall mottagare inhämta uppgifter från klagande och fylla i intern rapport som behandlar klagomål.

Samtliga klagomål skall skyndsamt, dock senast inom 2 dagar gås igenom av VD. Åtgärder skall vidtagas baserat på klagomål och för det fall det finns skäl till att ändra rutiner skall förslag framtagas.

Auktorisation/medlemskap

Täby Lås är en Auktoriserad Låsmästare och medlem av Sveriges Lås och säkerhetsleverantörers Riksförbund.  Flera av våra medarbetare är innehavare av gesällbrev och mästarbrev.

Medlemskapen kräver att medlemmar kontinuerligt utbildar sin personal och utvecklas inom yrket. Organisationerna tillhandahåller ett antal kurser för anställda inom medlemsföretagen.